Falsning

Serva erbjuder en mängd olika maskiner för falsning - allt från kontorsbehov upp till riktigt stora volymer och grafisk produktion.

Mindre maskiner är normalt sett försedda med två falsfickor (vilket ger möjlighet att falsa de vanligaste falstyperna), medan större och luftmatade falsmaskiner har upp till fyra falsfickor och/eller knivfals för att hantera tjockare ark.

För att se våra produkter inom falsning, välj önskad kategori nedan eller i menyn till vänster.

Kategorier

Friktionsmatning
Falsmaskiner för kontor och tryckerier.
Luftmatning
Falsmaskiner för tryckerier.
 
 

Om falsning

Falsning innebär att vika. Det görs normalt via en eller flera falsfickor i maskinens pappersbana eller via en falskniv som slår ett veck i arket och sedan viker. Ibland förekommer en kombination av falsfickor och falskniv i samma maskin.

Falsfickor har en begränsning i att det inte går att vika alltför tjocka ark, då istället en maskin med falskniv är att föredra.

International visitors

Welcome to our site servaprintfinishing.com

- Varumärken i urval -

Serva Efterbehandling: Om Serva
Köpvillkor
Kontakt

Serva Group AB
Tel. 010-195 96 10
Fax 010-195 96 11

info@servagroup.se

Odenskogsvägen 11
831 48 Östersund