Köpvillkor
Villkor vid köp av varor från Sverige av företag eller privatperson på www,servaefterbehandling.se. Vissa varor säljs endast till företag och Serva förbehåller sig rätten att neka köp av vissa varor till privatpersoner.

Allmänt
Serva har ambitionen att ge våra Kunder bästa tänkbara service. I fall där nedanstående villkor försvårar eller försämrar inställning till beställning, vänligen kontakta Serva för att hitta en lösning som passar just dig. Vid frågor, kontakta oss på info@servagroup.se. Serva reserverar sig för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som ligger utanför vår kontroll.

Priser
Priser anges som standard exklusive moms, genom val på startsidan kan priser även visas inklusive moms. I kassan redovisas priset inklusive moms. Alla Kunder, även dem som av olika skäl inte är momspliktiga, ska alltid erlägga den summa som inkluderar moms. Priset som är angivet när Köparen gör sin beställning gäller. Reklamation p.g.a. pris som ändrats efter Köparens beställning godtas ej.

Beställning/Köp/Betalning
Alla beställningar sker via denna butik på Internet. Vi garanterar ej samma villkor vid beställningar via telefon, fax eller e-post. Vissa produkter har ett minsta beställningsantal. Betalning sker via faktura eller kortbetalning. Vid faktura är betalningsvillkor 30 dagar netto för inloggade (registrerade) kunder och 20 dagar netto för ej inloggade kunder. Kreditprövning kan förekomma. Serva förbehåller sig rätten att neka köp, föreslå andra betalningsvillkor eller annan betalningsmetod utan vidare motivering. Serva ansvarar inte för eventuella olägenheter som uppkommer p.g.a. ovan.

Serva kan även erbjuda andra betalningsalternativ som ex. avbetalning, leasing eller hyra. Vänligen kontakta Serva för mer information. Serva äger också rätten att neka köp p.g.a. att produkten har ett felaktigt angivet pris i webbutiken eller att en produkt inte finns i lager eller har utgått ur lager. Vid nekat köp med kortbetalning återbetalas hela summan inklusive eventuella avgifter. Alla varor förblir Servas egendom tills dess att full likvid är erlagd. Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Fraktkostnad och leveranstid
Fraktkostnad tillkommer på alla ordrar understigande 2000 SEK exklusive moms. Leveranstid för varor i Servas lager är normalt 1-4 dagar. Leveranstid för varor som skickas direkt från någon av Servas fabriker i Europa är oftast längre. Kontakta Serva för uppskattad leveranstid. Om en beställd vara är restnoterad, meddelas köparen beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans. Köparen äger då rätt att ändra eller makulera köpet om leveranstiden avsevärt förändrats. Vid makulerat köp med kortbetalning återbetalas hela summan inklusive eventuella avgifter.

Leveransvillkor / Transportskada
Leveransvillkoret är DDP enligt Incoterms 2010, vilket innebär att Serva står risken för skador och förlust till den plats där fraktbolaget lämnar varan till köparen, därefter övergår ansvaret för godset till köparen. På vissa orter kan utlämningsställe förekomma. Om varan kommer bort eller vid mottagandet är, eller misstänks vara skadat, ska detta omgående anmälas till Serva. Vid synliga skador på vara eller emballage, ska detta direkt vid mottagandet anmärkas till transportören och noteras på fraktsedel. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkor i köp med angiven leveransadress utanför Sverige.

Reklamation
Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta oss på info@servagroup.se för vidare instruktioner. Felaktig eller skadad vara skall reklameras inom 7 dagar. Vid återsändelse av en felaktig eller skadad vara står Serva för returfrakten och eventuell ersättningsleverans om annat ej överenskommits. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktighet.

Garanti
Garantiperioden räknas från dag för leveransmottagande. Om annat ej är överenskommet gäller 12 månaders garanti för nya varor, 6 månader för demo-/utställningsexemplar och 3 månader för begagnade varor, Faktura eller inköpskvitto måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas. Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max 30 dagar) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin.

Garantin gäller för konstaterade fabrikationsfel, ej om produkten har förvarats i olämplig miljö/temperatur eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt. Garantin gäller ej skärblad, skärtrissor, skärknivar, stansverktyg, lister och andra liknande förbruknings- och förslitningsdelar. Matningsrullar eller maskindelar som påverkats av yttre faktorer, exempelvis papper och liknande media, olja, vax, rengöringsvätskor eller andra liknande vätskor omfattas inte av garantin. Garantin gäller inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller transportskador. Garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang än dess avsikt, ej heller fel orsakade vid användning/produktion av olämpligt material eller ytskikt på materialet.

Garanti täcker inte otillfredsställande resultat som uppkommer pga av ej korrekt justerade funktioner och delar i produkten, ex stöd/sidostöd/anhåll, balk, skärdjup, stansdjup etc. Garantin gäller inte heller skador som uppkommit i samband med fukt / vatten, åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen. Garantin täcker ej följdskada eller övrig olägenhet genom fel i levererad produkt. Serva förbehåller sig rätten att ogiltigförklara garantin om maskin eller maskindelar demonterats eller skruvats isär utan Servas rekommendation. Garantin gäller endast i Sverige. I de fall där Serva vid undersökning konstaterar att ärendet/felet ej omfattas av garantin, förbehåller sig Serva rätten att debitera för nedlagd arbetstid och eventuella kostnader för frakter alternativt resor och inställelse.

Serva äger rätten att återkalla utbytta delar för kontroll. Köparen åtar sig att emballera och förpacka delen i skyddat skick och vara Serva i övrigt behjälplig för hämtning av delen.

Service
Serva erhåller service för levererade produkter på plats hos Köparen. För vissa produkter gäller inlämningsservice hos Servas servicecenter. Serva förbehåller sig rätten att anlita, eller hänvisa till, tredje part för service.

Support
Serva erhåller kostnadsfri support för levererade produkter via telefon och e-post under Servas öppettider. Serva förbehåller sig rätten att anlita, eller hänvisa till, tredje part för support.

Hantering och skydd av personuppgifter
I samband med din beställning godkänner du att vi använder och lagrar dina/era personuppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig/er. Du godkänner också att vi lämnar ut dina/era personuppgifter till tredje part inom EU för att uppfylla leveransvillkoren. Dessa personuppgifter kan vara namn, telefonnummer, postadresser och e-postadresser. Vid beställning från privatperson, enskild firma, eller vid order/avtal som kräver underskrift eller borgensman, används och lagras även personnummer för identifiering och eventuell kreditkontroll. Du lämnar även samtycke till att vi skickar nyhetsbrev till din angivna e-postadress. Vi hanterar och lagrar personuppgifter enligt kraven i dataskyddsförordningen GDPR och du kan när som helst begära att dina/era personuppgifter raderas eller korrigeras via kontaktuppgifterna under fliken "kontakta oss". Om du inte längre önskar ta emot vårt nyhetsbrev behöver du avregistrera din adress via länk i nyhetsbrevet. Vid frågor ang hantering och lagring av personuppgifter, kontakta vår personuppgiftsansvarige VD via kontaktuppgifterna under fliken "kontakta oss".

Force majeure
Force Majeure innebär befrielse från ansvar för skada eller omständighet såsom krigshändelse, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll. Befrielsen varar endast så länge hinder kvarstår.

Tvist
Eventuell tvist med anledning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol.

International visitors

Welcome to our site servaprintfinishing.com

- Varumärken i urval -

Serva Efterbehandling: Om Serva
Köpvillkor
Kontakt

Serva Group AB
Tel. 010-195 96 10
Fax 010-195 96 11

info@servagroup.se

Odenskogsvägen 11
831 48 Östersund